Cysylltu â ni

Os hoffech chi gysylltu â Menter Siabod drwy e-bost yna defnyddiwch y ffurflen ar waelod y dudalen hon.

Fel arall, os am ffonio, gysylltu drwy’r post neu alw yn bersonol, dyma’r manylion:

Menter Siabod Cyf 

Y Pafiliwn Cymunedol 

Tu ôl i Ysgol Dolwyddelan 

Dolwyddelan

Conwy 

LL25 0SZ 

 Rhif ffôn:  01690 750 490 (peiriant ateb)  

Os ar frys cysylltwch ag un o’r canlynol –

Teleri Jones – 07776 192 297

Liz Roberts – 07900 286 825

Bob Valintine – 01690 750 205


I holi ynglŷn â chloddio archeolegol ‘Tai Penamnen’ cysylltwch â:

Bill Jones

Ffôn:  01766 831 509

E-bost:  wtj831509@aol.com


Cysylltwch â ni

This post is also available in: English