Y Ganolfan Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)

ITsuite3

 

 

Mae Canolfan Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu  Dolwyddelan yn adnodd i’r pentref a ychwanegwyd at adeiladau’r ysgol yn 2011. Mae’r ystafell ar gael i’w llogi pan fydd yr ysgol ar gau, yn cynnwys gyda’r nos, ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau’r ysgol.

Mae’r ystafell yn fawr ac yn gyfforddus, wedi ei dodrefnnu â byrddau a desgiau, ac yn cynnwys cegin a thoiledau. Mae’r mynediad i’r ganolfan yn addas i bawb yn cynnwys pobl anabl.

ITopening

Mae’r ddarpariaeth TGCh yn cynnwys hyd at 16 gliniadur, Bwrdd Rhyngweithiol a Wi-Fi.

Prisiau llogi’r Ganolfan yn cychwyn o gyn lleied â £10.

Am rhagor o fanylion cysylltwch â’r Brifathrawes Mrs Nia Jones-Artell neu gydag Ali Valintine ar (01690) 750331

Y diwrnod agoriadol …

This post is also available in: English