Digwyddiadau a gweithgareddau rheolaidd

Mae digwyddiadau un tro wedi eu rhestru yn y calendr ar y dudalen Hafan

 

Y Clwb Ieuenctid

Pob dydd Mercher

6.30 – 8.30 yr hwyr

(Bydd dim Clwb Ieuenctid yn y Pafiliwn dros gwyliau’r haf ond bydd y Bws Ieuenctid yn dod rhwng 3.45yh a 5yh bob dydd Mercher i faes parcio gorsaf y rheilffordd)

***

Clwb Coffi’r Merched

Pob dydd Mawrth

10 – 11 y bore yn y Pafiliwn

***

Sefydliad y Merched

Dydd Gwener cyntaf pob mis

am 7yh yn y Ganolfan

***

Siôn a Siân

Pob yn ail ddydd Llun

1.30 y prynhawn yn y Ganolfan

***

Y Clwb Hanes

Dydd Llun cyntaf y mis yn ystod misoedd y gaeaf (Hydref – Ebrill)

7yh yn y Ganolfan

***

Y Clwb Arlunio

Pob prynhawn dydd Mercher

Yn y Ganolfan

***

Cerdded Nordig

Pob dydd Mercher o’r Pafiliwn

Dowch ag esgidiau a dillad addas – fel all fod yn wlyb! Mae polion cerdded ar gael o’r Pafiliwn. Y teithiau’n dibynnu ar y tywydd ac yn para hyd at awr yr un.

***

Sesiynau TG

Pob dydd Llun

Cyfle i chi ddysgu pethau newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau Technoleg Gwybodaeth, defnyddio cyfrifiadur i yrru e-bost, siopa dros y we a phob math o bethau eraill.   

10yb – 12yh yn y Ganolfan.

Os oes gennych chi liniadur (laptop), dewch â fo efo chi.

***

Clwb Iechyd

Pob dydd Iau 

Yn y Pafiliwn Cymunedol

am 6yh

 

This post is also available in: English