Parc y Plant

children's park

Mae parc y plant wedi ei leoli y tu cefn i iard yr ysgol. Mae yno siglenni, sleid, sî-so, rowndabowt a lle chwarae antur. Mae o’n lle gwych i blant bach ac yn gyrchfan rheolaidd i blant y pentre.

This post is also available in: English