Hunan Arlwyo


Bod Owain
Lle cysgu i: 4
1 x Gwely dwbl 1 x Gwely gefell 
Cyfeillgar i gŵn

 Mae ‘Bod Owain’ yn fwthyn cyfforddus ag offer da oedd yn arfer bod yn fwthyn i chwarelwyr. Mae ganddo ystafell fyw glyd gyda thrawstiau traddodiadol a stôf aml-danwydd, ystafell fwyta ar wahân a chegin lawn wedi’i gosod. I fyny’r grisiau, yn ogystal â’r ystafelloedd gwely mae ystafell ‘ymolchi fodern gyda bath a chawod drydanol. 

Y tu allan mae gardd â wal o’i chwmpas.

Mae Bod Owain yn agos i’r eglwys a rhyw funud neu ddau i ffwrdd o’r siop a’r dafarn.
Pat ac David Croot
Rhent: £45 y noson trwy gydol y flwyddyn. Isafswm o 3 noson.
Ffôn: 01604 890719

Ty Capel Isa
Lle cysgu i: 4
2 x Gwely dwbl
Bwthyn cyfforddus a chlyd gyda thân go iawn, dwy ystafell wely dwbl gyda gwely dwbl yr un, ystafell gawod newydd, cegin newydd ei gosod, gardd a lle parcio preifat oddi ar y ffordd.  Fe allwch chi gerdded i’r dafarn yng nghanol y pentref mewn pum munud ac i’r orsaf drenau mewn dau funud.

Barbara ac Mike Williams

Rhent: £525 – £665 wythnos  /  £225 – £285 3 nosweithiau / £300 – £380 4 nosweithiau (10% discount for couples)
Gwefan: www.betwsycoed.me.uk/cottage
Ebost: bwilliams1690@gmail.com
Ffôn: 077400 76000


Ty’r Delyn
Lle cysgu i: 4
1 x Gwely dwbl 1 x Gwely sengl 1 x Gwely sengl (with extra stow away bed)
Anifeiliaid – un ci
Mae ‘Tŷ’r Delyn’ yn fwthyn 3 llofft cyfforddus yng nghanol rhes o dai teras sy’n addas ar gyfer cerddwyr penwythnosol a gwyliau hirach. 

Mae’r adeilad yn gyfuniad deniadol o ddau fwthyn i chwarelwyr ac mae modd cerdded i ganol y pentref mewn rhyw 5 munud. Mae gardd gaeedig y tu ôl i’r bwthyn y mae modd mynd ati dros font droed dros afon fechan sy’n llifo i lawr o dan y ffenestri cefn (mae ffens ddiogelwch o amgylch y bont droed a’r afon: bydd angen cadw llygad ar blant). O’r ardd fe allwch chi weld y mynyddoedd o gwmpas – fe allwch chi weld Yr Wyddfa a Chastell Dolwyddelan ar ddiwrnod clir. Mae ardal batio fach yno ichi fwynhau barbeciw ar lan yr afon.

Trefor ac Alison Vaughan

Rhent: Penwythnos: £156 (outside school holidays) / Wythnos: £230 – £460.
Gwefan:  www.snowdoniacottage.co.uk
Ffôn: +44 (0)1494 763328


Os hoffech chi hysbyseb eich hunan arlwyo yma, cysylltwch â’r Pafiliwn Cymunedol     [Cysylltu â ni >>]

This post is also available in: English