Llwybr 3: I Lwybr Penmachno

Route 3

Route 3

Taith drwy’r goedwig gyda dringfeydd hir a graddol a disgynfeydd cy rous. Fe allwch chi ymuno maes o law â llwybrau heriol Penmachno.

Pellter: 9.83km

Safon: Cymedrol i anodd

Dringo: 471 m Disgyn: 323m

Amser: awr (i ymuno â’r llwybrau beicio mynydd)

OS © Hawlfraint y Goron 2016

Gadewch y pentref o faes parcio’r orsaf a chroeswch y rheil ordd. Trowch i’r chwith a dringo’r allt serth lle mae rhes o fythynnod ar y dde. Ewch i’r chwith a dal i feicio nes cyrraedd giât sy’n nodi dechrau’r yrdd coedwigaeth sy’n arwain o’r pentref. Ar ran gynta’r daith mae’r llwybr yn mynd ar uchder cyson uwchlaw prydferthwch dy ryn Lledr. Ta wch gip dros eich ysgwydd bob hyn a hyn i weld golygfeydd godidog o’r pentref a’r mynyddoedd o’i amgylch. Bydd y yrdd coedwigaeth yn eich arwain ar i lawr yn raddol nes i chi gyrraedd cy ordd gyda lôn gul. Croeswch y lôn a dechreuwch ddringo! Erbyn hyn mae coed collddail wedi disodli’r coed pîn ar lethrau serth Dy ryn Lledr. Wrth i chi gyrraedd llwybr coedwigol arall ymladdwch yr ysfa i’w ddilyn am i lawr. Trowch yn hytrach i’r dde a dringo at y copa. Wrth i chi feicio ymlaen i Benmachno fe allwch chi ymuno â llwybr 11km Dolen Eryri (1-2awr) neu lwybr 19km Dolen Machno (1.5-3awr). Ewch i www.penmachnobiketrails.org.uk i weld y map

This post is also available in: English