Newyddion

Read

logo Elen's

www.hotelinsnowdonia.co.uk              www.facebook.com/ElensCastle

Mae Gwesty Elen’s Castle wedi ennill gwobr arall yn ddiweddar…

Ysgrifennodd Helen Hardy

logo green tourism silver award for ECHRydym yn falch iawn o fod wedi derbyn Gwobr Arian y Green Business Award!  Gyda mwy na 2000 o aelodau ar draws Prydain, Iwerddon a Chanada, hon ydi’r rhaglen graddio cynaliadwyedd cenedlaethol fwyaf a mwyaf dilys yn y byd.  

Mae gwahanol lywodraethau Prydain i gyd yn cydnabod bod Twristiaeth Werdd yn rhan bwysig o’r symudiad tuag at greu gwlad gynaliadwy. Amcan y rhaglen ydi adeiladu ar y seiliau cadarn a osodwyd eisoes er mwyn sicrhau bod Prydain yn aros ar y blaen yn y maes twristiaeth cynaliadwy ac yn gallu hyrwyddo’r neges ar draws y byd.

Am fwy o wybodaeth: www.green-tourism.com

This post is also available in: English