Tennis

tennis a

 

Mae dau gwrt tennis Dolwyddelan wedi eu lleoli ar iard yr ysgol. Maen nhw at ddefnydd y gymuned ac ymwelwyr fel ei gilydd, y tu allan i oriau ysgol.

tennis c

 

* Nodwch fod y rhwydi tennis yn cael eu cadw – ac felly ddim ar gael – dros fisoedd y gaeaf.

 

This post is also available in: English