Ysgol Gynradd Dolwyddelan

Dolwyddelan Primary School

Dyma ychydig o luniau o Ysgol Dolwyddelan, yn cynnwys rhai o’r plant.

  • Ydych chi yn y lluniau ?
  • Ydych chi’n nabod rhywun sydd yn y lluniau, a’u henwau?

Fe fuasai’n wych inni allu rhoi enwau ar yr wynebau yma, felly os ydych chi’n fodlon inni roi eich enw chi, neu os allwch chi roi enwau a dyddiad ar gyfer y lluniau, cysylltwch â ni yn y Pafiliwn Cymunedol ar 01690 750 490 neu e-bostiwch mentersiabod@googlemail.com

Dolwyddelan Primary School 1

1947 [T] Richie, Ieuan, Robart, Ieuan, Raymond, Dafydd [B] Gwyn, Tom, John, Daniel, Richard and Llyn gan Raymond Pritchard

1947 Rhes gefn: Richie, Ieuan, Robart, Ieuan, Raymond, Dafydd. Rhes flaen: Gwyn, Tom, John, Daniel, Richard. Llun Raymond Pritchard

Mr. Williams Teacher 1947 [T]  Meirion, Daniel, Raymond, Ieuan Dafydd, Gwyn [M] Ann, Elizabeth, Myfanwy, Sydney, Mair [B] Jean, Maureen, Erina, Eirlys, Jennifer

1947 Mr. Williams Athro. Rhes gefn: Meirion, Daniel, Raymond, Ieuan Dafydd, Gwyn. Rhes ganol: Ann, Elizabeth, Myfanwy, Sydney, Mair. Rhes flaen: Jean, Maureen, Erina, Eirlys, Jennifer.

 

This post is also available in: English