5 Rhiw Bach

Map

[Download map]


Cyngor i Gerddwyr

Mae’r ffeiliau’n cynnig cyfarwyddiadau cryno ynghylch pa ffordd i fynd, ond gan nad oes arwyddion ar nifer o’r llwybrau mae o’n hanfodol mynd â map Explorer OS 1:25000 efo chi hefyd. Wrth gerdded y mynydd mae o’n bwysig cymryd gofal arbennig a defnyddio eich map.

Mae gofyn i chi hefyd ufuddhau i’r Côd Cefn Gwlad a chadw eich ci ar dennyn, yn arbennig pan fyddwch chi ar dir lle mae anifeiliaid fferm.

Mae’r cyfarwyddiadau’n cynnig amcan bras o bellter pob taith, ond fel canllaw, mae pob 1km yn cymryd oddeutu 15 munud wrth gerdded yn hamddenol ar dir gwastad, ac ychydig yn fwy wrth gerdded ar i fyny (oddeutu 1 munud yn ychwanegol am bob 10m o esgyn). Mae’r amser a roddir ar gyfer y teithiau’n cynnwys amser seibiant.

Dillad

Rhaid gwisgo esgidiau cerdded a chofio mynd â dillad glaw, bwyd a dŵr efo chi ar y teithiau. Gall rhai o’r llwybrau yn y coed ac ar y mynydd fod yn wlyb iawn.
Nodwch fod y taflenni wedi eu cyhoeddi ar ddechrau 2008, a gan fod llawer o’r teithiau mewn coedwigoedd lle mae dynion yn gweithio, fe all y llwybrau newid o’r herwydd. Os gewch chi wybod am unrhyw newidiadau i’r llwybrau neu os hoffech chi gynnig mwy o wybodaeth am y teithiau cysylltwch â mentersiabod@directsave.net

Mae copïau o’r taflenni ar gael i’w prynu o’r Pafiliwn Cymunedol a Siop y Llan yn Nolwyddelan, yn nhafarn yr Eagles ym Mhenmachno, ac yng ngorsaf betrol Shell a’r Ganolfan Wybodaeth Ymwelwyr ym Metws y Coed. Bydd yr holl elw a wneir o werthu’r taflenni’n cael ei roi tuag at gynnal y llwybrau cerdded ym Mhenmachno a Dolwyddelan. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â  mentersiabod@directsave.net

This post is also available in: English