Golff

Golf b

Mae’r maes ymarfer wedi ei leoli ar y cae chwarae ger yr  ysgol gynradd a’r Pafiliwn Cymunedol. Mae yno ddarpariaeth ar gyfer ymarfer traw godi (y tship) a phytio. Ariannwyd y maes o Gronfa Etifeddiaeth Cwpan Ryder Cymru.

Golf a

Mae’r maes yn cynnwys grîn bytio gyda phedair ti a phedwar lle i ymarfer traw godi i gyfeiriad grîn â dau di.

Mae o’n lle ymarfer a dysgu rhagorol i oedolion a phlant.

 

This post is also available in: English