Llwybr 4: Betws-y-Coed

Route 4

Route 4

Taith adfywiol o‘orsaf i orsaf’drwy harddwch Dy ryn Lledr i bentref Betws-y-Coed.


Pellter: 10.5km

Safon: Cymedrol

Codi: 327m Disgyn: 462m

Amser: 1.25awr (i Fetws-y-Coed) 3awr (y ddwy ordd)

OS © Hawlfraint y Goron 2016

Gadewch y pentref o faes parcio’r orsaf a chroeswch y rheil ordd. Trowch i’r chwith a dringo’r allt serth lle mae rhes o fythynnod ar y dde. Ewch i’r chwith a dal i feicio nes cyrraedd giât sy’n nodi dechrau’r llwybrau coedwigol sy’n arwain o’r pentref. Oddi tannoch chi mae Dy ryn Lledr, ac os ta wch chi gip dros eich ysgwydd bob hyn a hyn fe welwch chi olygfeydd hyfryd o’r pentref a’r mynyddoedd o’i amgylch. Mae’r tir yn gostwng yn raddol nes i chi gyrraedd cy ordd gyda lôn gul. Trowch i’r chwith ar hyd y lôn a mwynhau’r olygfa ar draws Glyn Lledr a’i ermdai anghysbell. Trowch i’r chwith eto a chroesi’r afon, yna’r A470 gan ymuno â llwybr beics ar ochr arall y ordd fawr (cymrwch ofal – mae’r tra g yn gy ym). Dilynwch wedyn y ordd gefn i Fetws y Coed sy’n ymuno â’r A5 sy’n mynd drwy ganol y pentref. Fe allwch chi ddod yn ôl i Ddolwyddelan ar y trên (trenau cyfyngedig), dychwelyd yr un ordd neu anturio ar hyd yr A5 o Fetws-y-Coed i gyfeiriad Capel Curig ac ymuno â Llwybr 2 ger y Tŷ Hyll i gwblhau dolen heriol 20km.

This post is also available in: English