Y pentref a’i phobl

Y pentref …


A’i phobl …


1908 Moriah Chapel.

Priodas Elizabeth Jones (merch John ac Ann Jones a chwaer J R Jones) â Christopher Jones, 8 Golygfa Bennar, Blaenau Ffestiniog, yng Nghapel Moreia yn 1908.

Un o’n teuluoedd …

J R Jones (Bob 1869 - 1939?)

J R Jones (Bob 1869 – 1939?) 14 Castle Terrace. Mab hynaf Ann a John Jones. Y fo oedd masnachwr glo’r ardal ac roedd ei swyddfa mewn cwt yn iard yr orsaf. Yn ddiweddarach fe symudwyd y cwt i Hafannedd, Castle Terrace.

Ann and John Jones, 14 castle Terrace. Parents to the local coal merchant, J R Jones

Ann a John Jones, 14 Castle Terrace. Rhieni J R Jones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Capel ac Eglwys …


Pentre Bont …


Gorsaf Drenau Dolwyddelan …

A Ferranti Transformer for Ffestiniog Power Station. copy

Trawsnewidydd Ferranti ar ei ffordd i orsaf drydan Ffestiniog. Roedd ei siâp pengrwn wedi ei ddylunio’n arbennig i ganiatáu iddo fynd drwy dwnnel Blaenau. Bu oedi cyson wrth iddo symud drwy’r twnel oherwydd yr angen i’w symud o ochr i ochr ar y drol gan fod prin modfedd rhwng ei ochrau a waliau carreg anghyson y twnel.

 


‘Ddoe a Heddiw’ …


 

lledrvalley.org logo copy


This post is also available in: English